MENU

Pozlátko?

1531
1

Tenká fólia zlata alebo iného kovu pripomínajúceho zlato či farba, papier na pozlacovanie sa v slovenčine volá pozlátka (nie pozlátko).

Slovo pozlátka používame aj prenesene vtedy, keď chceme vyjadriť, že niečo navonok pôsobí pekne alebo draho, no v skutočnosti nemá pravú hodnotu.

Podstatné meno ženského rodu pozlátka má v množnom čísle tvar pozlátky a v genitíve množného čísla pozlátok.

Príklady

  • Doplnky a kovania boli žlté a on si bol istý, že to nebola pozlátka.
  • Všetky tie rúcha, drapérie, pozlátky a ceremónie nás navzájom odcudzujú.
  • Jabĺčka a oriešky sa balili do pozlátok.
Pozrieť v slovníku