MENU

Čas od času?

Z času na čas sa v našom rozprávaní objavujú poslovenčené české výrazy, tzv. čechizmy. Patrí medzi ne aj slovné spojenie „čas od času“, ktoré v slovenčine nepatrí medzi tie spisovné.

Používame ho v prípadoch, keď chceme vyjadriť, že sa niečo deje ojedinele, resp. občas.

Príklady

  • Z času na čas navštívime našich starých rodičov.
  • Chodili sme tam len tak z času na čas.
  • Situácia sa môže z času na čas prehodnotiť a aktualizovať.