MENU

Zmizík?

Ide zrejme o apelativizovanú podobu vlastného mena – pôvodne českého obchodného názvu výrobku – podobne ako pri niektorých iných cudzích slovách, napr. lux (hovorové pomenovanie vysávača podľa značky Lux) alebo neska (hovorové pomenovanie instantnej kávy utvorené z názvu Nescafé). Aj podstatné meno zmizík sa zaraďuje k hovorovým výrazom. Štylisticky neutrálne pomenovanie všetkých druhov kancelárskych potrieb používaných na opravu napísaného textu je korektor. Podobné Čidlo? 💻 Technika, 💎 Veci Šróbovák? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Detský kočiar?

Zlodeji ukradli kočiar za tri tisíc eur. Majiteľka prosí o pomoc (pozn.: tri tisíc → tritisíc) Nevhodné spojenie detský kočiar sa najčastejšie objavuje na inzertných portáloch a niekedy aj v spravodajstve. Slovom kočiar sa v slovenčine pomenúva ľahký, obyčajne štvorkolesový dopravný prostriedok ťahaný koňmi, ktorého synonymom je aj slovo koč. Vozík na prevážanie malých detí sa nazýva kočík, resp. detský kočík. Zdrobneninou je kočíček. Podobné Myčka? 🏠 Bývanie, 💻 Technika, 💎 Veci Päť euro? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

K úhrade?

0
566
0
Nesprávne spojenie, ktoré nájdete takmer v každej faktúre. Problém je v použitej predložke, rovnako ako aj v prípade spojenia „k odberu“ – správne „na odber“. Okrem toho sa často k nesprávnemu spojeniu pridáva aj nevhodne použitá príslovka, čo spolu vytvára nesprávnu formuláciu „celkom k úhrade“. Správne by sme mali použiť príslovku „spolu“, a teda „spolu na úhradu“. Podobné Päť euro? 🛒 Obchod Kraťasy? 🙂 Ženy a muži, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Záujemci?

0
1260
1
V súčasnosti majú slová záujemca a výherca v nominatíve množného čísla iba tvar s príponou -ovia – záujemcovia a výhercovia. Nebolo to tak vždy. V minulosti boli slová záujemca a výherca jediné výnimky pri slovách zakončených na -ca patriacich do vzoru hrdina, ktoré mali v tvare nominatívu množného čísla popri prípone -ovia prípustnú aj príponu -i, čiže záujemcovia/záujemci, výhercovia/výherci. Podobné Kraťasy? 🙂 Ženy a muži, 🛒 Obchod Na pobočke? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Na pobočke?

0
885
0
V súvislosti s pobočkou vo význame „pobočný závod, ústav; filiálka“ sa miestny význam vyjadruje predložkou „v“ – v pobočke. Spojenie s predložkou „na“ – na pobočke – je hovorové. V niektorých spojeniach, v ktorých sa nevyjadruje čisto miestny význam (v budove), ale pristupuje k nemu aj účelový odtienok, resp. inštitucionálny význam, sa ustálene používa predložka „na“, napr. pracovať na ministerstve, na súde, na prokuratúre, na úrade, na policajnom riaditeľstve, študovať/vyučovať na gymnáziu, na základnej škole, na strednej škole, na univerzite, na vysokej škole, na lýceu. Počet názvov orgánov a inštitúcií, pri ktorých sa ustálilo používanie predložky „na“, je však obmedzený. S ostatnými názvami sa používa predložka „v“ bez ohľadu na inštitucionálny význam. Podobné Vinotéka? 🍔 Gastronómia, 🛒 Obchod Detský kočiar? 💎 Veci, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Kraťasy?

Pre mnohých to možno bude prekvapenie, ale kraťasy sa v našich slovníkoch nenachádzajú. Objavujú sa síce v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka, ale iba s označením, že ide o subštandardné, resp. nespisovné slovo. Netreba zúfať, pretože určite všetci poznáme aj spisovný výraz pre označenie krátkych nohavíc – šortky. Toto pomenovanie sa k nám dostalo z angličtiny a zaradilo sa medzi spisovné výrazy, už v slovníku z r. 1959. Mimochodom, okrem šortiek nosíme aj bermudy, čo sú nohavice z ľahkého pestrofarebného materiálu s dĺžkou po kolená. Podobné Na pobočke? 🛒 Obchod Límec? 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

Plátená taška?

Od podstatného mena plátno je odvodené prídavné meno plátenný, a teda správne – plátenná taška. Platená plátenná taška Zdvojená spoluhláska „n“ je v prídavných menách odvodených príponou -ný od podstatných mien, ktoré majú v slovnom základe spoluhlásku „n“, napr. salón – salónny, ráno – ranný, súkno – súkenný. Rovnako sa postupuje aj v prípade, keď podstatné meno obsahuje spoluhlásku „ň“, ktorá pri odvodzovaní alternuje so spoluhláskou „n“, napr. deň – denný, kameň – kamenný. Keď sa v podstatnom mene nenachádza spoluhláska „n“, ako napr. v slove drevo, prídavné meno je utvorené bez zdvojenej spoluhlásky – drevený. Podobné Botník? 🏠 Bývanie, 💎 Veci Výdaje? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Vinotéka?

Či už je to zbierka vínnych produktov alebo predajňa vín, vždy je to vínotéka s dvoma dĺžňami. V mnohých prípadoch však uvidíte práve vinotéku s krátkym „i“, čo je nesprávne. Nezabudnite, víno = vínotéka. Podobné Réva? 🛒 Obchod Lízatko? 🍔 Gastronómia
Čítať ďalej ›

Réva?

0
1050
1
Vinič je ovíjavá rastlina rodiaca hrozno. Takto ju definuje Krátky slovník slovenského jazyka. V komunikácii sa však objavuje aj slovné spojenie vínna réva. Slovo réva je však zastarané, a s týmto kvalifikátorom sa nachádza aj v Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968. Podobné Plátená taška? 💎 Veci, 🛒 Obchod Percentá 📝 Korešpondencia, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Dlhá rada?

0
1279
0
Skupina zoradených vecí, ale aj vecí, ktoré spolu súvisia a tvoria určitý celok, sa v slovenčine nazýva podstatným menom mužského rodu rad – napr. dlhý rad ľudí pred nákupným centrom. Podstatné meno ženského rodu rada má v slovenčine iba významy: návod na konanie, poučenie, odporúčanie (napr. dobrá rada nad zlato, požiadať niekoho o radu), rozhovor, pri ktorom sa osoby radia a hľadajú riešenie (napr. zájsť k rodičom na radu), skupina osôb ako poradný alebo riadiaci orgán (napr. vedecká rada fakulty). Podobné Obnos? 🛒 Obchod Detský kočiar? 💎 Veci, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›