MENU

Semiačko?

0
644
0
Podstatné mená semienko a semiačko sú synonymá, obe slová majú rovnaký význam a sú spisovné. V súčasnej jazykovej praxi sa vo väzbe s prídavnými menami ľanový, tekvicový, slnečnicový používa častejšie podstatné meno semienko, ale aj podstatné meno semiačko je pomerne frekventované a je len vecou používateľa, ktoré zo synoným uprednostní. Podobné Pozlátko? 🛒 Obchod Réva? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Kanistra?

Plechová alebo plastová nádoba hranolovitého tvaru s uzáverom určená najmä na prepravu a príručné skladovanie technických kvapalín sa nazýva kanister (mužský rod), ale aj kanistra (ženský rod). Jeden z tých dobrých prípadov, kedy sú obe možnosti správne, a tak je len na vás, ktorú možnosť si vyberiete. Podobným prípadom je aj podstatné meno masaker, ktoré má aj ženský rod v podobe masakra. Podobné Pyžama? 🛒 Obchod Nástavec? 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Pyžama?

0
887
0
Nočné oblečenie pozostávajúce z kabátika a nohavíc môžeme nazývať pyžamo alebo pyžama. V slovenčine sa popri podobe ženského rodu pyžama, napr. pánska pyžama, dámska pyžama, detská pyžama, používa aj podoba stredného rodu pyžamo, teda pánske pyžamo, dámske pyžamo, detské pyžamo. Podobné Dlhá rada? 🛒 Obchod Pozlátko? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Zmizík?

Ide zrejme o apelativizovanú podobu vlastného mena – pôvodne českého obchodného názvu výrobku – podobne ako pri niektorých iných cudzích slovách, napr. lux (hovorové pomenovanie vysávača podľa značky Lux) alebo neska (hovorové pomenovanie instantnej kávy utvorené z názvu Nescafé). Aj podstatné meno zmizík sa zaraďuje k hovorovým výrazom. Štylisticky neutrálne pomenovanie všetkých druhov kancelárskych potrieb používaných na opravu napísaného textu je korektor. Podobné Obnos? 🛒 Obchod Semiačko? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Detský kočiar?

Zlodeji ukradli kočiar za tri tisíc eur. Majiteľka prosí o pomoc (pozn.: tri tisíc → tritisíc) Nevhodné spojenie detský kočiar sa najčastejšie objavuje na inzertných portáloch a niekedy aj v spravodajstve. Slovom kočiar sa v slovenčine pomenúva ľahký, obyčajne štvorkolesový dopravný prostriedok ťahaný koňmi, ktorého synonymom je aj slovo koč. Vozík na prevážanie malých detí sa nazýva kočík, resp. detský kočík. Zdrobneninou je kočíček. Podobné Dlhá rada? 🛒 Obchod Riasenka? 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži
Čítať ďalej ›

K úhrade?

0
1516
0
Nesprávne spojenie, ktoré nájdete takmer v každej faktúre. Problém je v použitej predložke, rovnako ako aj v prípade spojenia „k odberu“ – správne „na odber“. Okrem toho sa často k nesprávnemu spojeniu pridáva aj nevhodne použitá príslovka, čo spolu vytvára nesprávnu formuláciu „celkom k úhrade“. Správne by sme mali použiť príslovku „spolu“, a teda „spolu na úhradu“. Podobné Záujemci? 🛒 Obchod Ušlý zisk? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Záujemci?

0
3070
1
V súčasnosti majú slová záujemca a výherca v nominatíve množného čísla iba tvar s príponou -ovia – záujemcovia a výhercovia. Nebolo to tak vždy. V minulosti boli slová záujemca a výherca jediné výnimky pri slovách zakončených na -ca patriacich do vzoru hrdina, ktoré mali v tvare nominatívu množného čísla popri prípone -ovia prípustnú aj príponu -i, čiže záujemcovia/záujemci, výhercovia/výherci. Podobné Tovar k odberu? 🛒 Obchod Pyžama? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Na pobočke?

0
1733
0
V súvislosti s pobočkou vo význame „pobočný závod, ústav; filiálka“ sa miestny význam vyjadruje predložkou „v“ – v pobočke. Spojenie s predložkou „na“ – na pobočke – je hovorové. V niektorých spojeniach, v ktorých sa nevyjadruje čisto miestny význam (v budove), ale pristupuje k nemu aj účelový odtienok, resp. inštitucionálny význam, sa ustálene používa predložka „na“, napr. pracovať na ministerstve, na súde, na prokuratúre, na úrade, na policajnom riaditeľstve, študovať/vyučovať na gymnáziu, na základnej škole, na strednej škole, na univerzite, na vysokej škole, na lýceu. Počet názvov orgánov a inštitúcií, pri ktorých sa ustálilo používanie predložky „na“, je však obmedzený. S ostatnými názvami sa používa predložka „v“ bez ohľadu na inštitucionálny význam. Podobné Ušlý zisk? 🛒 Obchod Na pobočke? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Kraťasy?

Pre mnohých to možno bude prekvapenie, ale kraťasy sa v našich slovníkoch nenachádzajú. Objavujú sa síce v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka, ale iba s označením, že ide o subštandardné, resp. nespisovné slovo. Netreba zúfať, pretože určite všetci poznáme aj spisovný výraz pre označenie krátkych nohavíc – šortky. Toto pomenovanie sa k nám dostalo z angličtiny a zaradilo sa medzi spisovné výrazy, už v slovníku z r. 1959. Mimochodom, okrem šortiek nosíme aj bermudy, čo sú nohavice z ľahkého pestrofarebného materiálu s dĺžkou po kolená. Podobné Požiarnik? 🙂 Ženy a muži Pokladňa? 💎 Veci, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Plátená taška?

Od podstatného mena plátno je odvodené prídavné meno plátenný, a teda správne – plátenná taška. Platená plátenná taška Zdvojená spoluhláska „n“ je v prídavných menách odvodených príponou -ný od podstatných mien, ktoré majú v slovnom základe spoluhlásku „n“, napr. salón – salónny, ráno – ranný, súkno – súkenný. Rovnako sa postupuje aj v prípade, keď podstatné meno obsahuje spoluhlásku „ň“, ktorá pri odvodzovaní alternuje so spoluhláskou „n“, napr. deň – denný, kameň – kamenný. Keď sa v podstatnom mene nenachádza spoluhláska „n“, ako napr. v slove drevo, prídavné meno je utvorené bez zdvojenej spoluhlásky – drevený. Podobné Sandála 💎 Veci, 🙂 Ženy a muži Špak? 💎 Veci
Čítať ďalej ›