MENU

Záujemci?

0
233
1
V súčasnosti majú slová záujemca a výherca v nominatíve množného čísla iba tvar s príponou -ovia – záujemcovia a výhercovia. Nebolo to tak vždy. V minulosti boli slová záujemca a výherca jediné výnimky pri slovách zakončených na -ca patriacich do vzoru hrdina, ktoré mali v tvare nominatívu množného čísla popri prípone -ovia prípustnú aj príponu -i, čiže záujemcovia/záujemci, výhercovia/výherci. Podobné Päť euro? 🛒 Obchod Upomienkový predmet? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Na pobočke?

0
317
0
V súvislosti s pobočkou vo význame „pobočný závod, ústav; filiálka“ sa miestny význam vyjadruje predložkou „v“ – v pobočke. Spojenie s predložkou „na“ – na pobočke – je hovorové. V niektorých spojeniach, v ktorých sa nevyjadruje čisto miestny význam (v budove), ale pristupuje k nemu aj účelový odtienok, resp. inštitucionálny význam, sa ustálene používa predložka „na“, napr. pracovať na ministerstve, na súde, na prokuratúre, na úrade, na policajnom riaditeľstve, študovať/vyučovať na gymnáziu, na základnej škole, na strednej škole, na univerzite, na vysokej škole, na lýceu. Počet názvov orgánov a inštitúcií, pri ktorých sa ustálilo používanie predložky „na“, je však obmedzený. S ostatnými názvami sa používa predložka „v“ bez ohľadu na inštitucionálny význam. Podobné Smena? 🛒 Obchod Päť euro? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Kraťasy?

Pre mnohých to možno bude prekvapenie, ale kraťasy sa v našich slovníkoch nenachádzajú. Objavujú sa síce v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka, ale iba s označením, že ide o subštandardné, resp. nespisovné slovo. Netreba zúfať, pretože určite všetci poznáme aj spisovný výraz pre označenie krátkych nohavíc – šortky. Toto pomenovanie sa k nám dostalo z angličtiny a zaradilo sa medzi spisovné výrazy, už v slovníku z r. 1959. Mimochodom, okrem šortiek nosíme aj bermudy, čo sú nohavice z ľahkého pestrofarebného materiálu s dĺžkou po kolená. Podobné Mrštný? ⚽ Šport, 🙂 Ženy a muži Skladom? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Plátená taška?

Od podstatného mena plátno je odvodené prídavné meno plátenný, a teda správne – plátenná taška. Platená plátenná taška Zdvojená spoluhláska „n“ je v prídavných menách odvodených príponou -ný od podstatných mien, ktoré majú v slovnom základe spoluhlásku „n“, napr. salón – salónny, ráno – ranný, súkno – súkenný. Rovnako sa postupuje aj v prípade, keď podstatné meno obsahuje spoluhlásku „ň“, ktorá pri odvodzovaní alternuje so spoluhláskou „n“, napr. deň – denný, kameň – kamenný. Keď sa v podstatnom mene nenachádza spoluhláska „n“, ako napr. v slove drevo, prídavné meno je utvorené bez zdvojenej spoluhlásky – drevený. Podobné Vreco? 💎 Veci Válenda? 🏠 Bývanie, 💎 Veci
Čítať ďalej ›

Vinotéka?

Či už je to zbierka vínnych produktov alebo predajňa vín, vždy je to vínotéka s dvoma dĺžňami. V mnohých prípadoch však uvidíte práve vinotéku s krátkym „i“, čo je nesprávne. Nezabudnite, víno = vínotéka. Podobné Rohlík? 🍔 Gastronómia Upomienkový predmet? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Réva?

0
405
0
Vinič je ovíjavá rastlina rodiaca hrozno. Takto ju definuje Krátky slovník slovenského jazyka. V komunikácii sa však objavuje aj slovné spojenie vínna réva. Slovo réva je však zastarané, a s týmto kvalifikátorom sa nachádza aj v Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968. Podobné Tovar k odberu? 🛒 Obchod Kraťasy? 🙂 Ženy a muži, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Dlhá rada?

0
420
0
Skupina zoradených vecí, ale aj vecí, ktoré spolu súvisia a tvoria určitý celok, sa v slovenčine nazýva podstatným menom mužského rodu rad – napr. dlhý rad ľudí pred nákupným centrom. Podstatné meno ženského rodu rada má v slovenčine iba významy: návod na konanie, poučenie, odporúčanie (napr. dobrá rada nad zlato, požiadať niekoho o radu), rozhovor, pri ktorom sa osoby radia a hľadajú riešenie (napr. zájsť k rodičom na radu), skupina osôb ako poradný alebo riadiaci orgán (napr. vedecká rada fakulty). Podobné Vinotéka? 🍔 Gastronómia, 🛒 Obchod Pokladňa? 💎 Veci, 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Pozlátko?

0
470
0
Tenká fólia zlata alebo iného kovu pripomínajúceho zlato či farba, papier na pozlacovanie sa v slovenčine volá pozlátka (nie pozlátko). Slovo pozlátka používame aj prenesene vtedy, keď chceme vyjadriť, že niečo navonok pôsobí pekne alebo draho, no v skutočnosti nemá pravú hodnotu. Podstatné meno ženského rodu pozlátka má v množnom čísle tvar pozlátky a v genitíve množného čísla pozlátok. Príklady Doplnky a kovania boli žlté a on si bol istý, že to nebola pozlátka. Všetky tie rúcha, drapérie, pozlátky a ceremónie nás navzájom odcudzujú. Jabĺčka a oriešky sa balili do pozlátok. Podobné Päť euro? 🛒 Obchod s.r.o. 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Výdaje?

0
486
0
Bez výdavkov to jednoducho nejde. Poznáme to všetci, ale viete aj to, že výdavky nie sú výdaje? Peniaze, ktoré vynaložíme na zaplatenie niečoho, resp. trovy sa správne nazývajú výdavky. Čo však so slovom výdaj? Nejde o nespisovné slovo, len o nesprávne použitie. Výdaj znamená vydávanie niečoho (výdaj stravy, výdaj materiálu) a miesto na to určené sa nazýva výdajňa. Dávajte si teda pozor na výdavky, ale aj na to ako ich nazývate. Podobné Dlhá rada? 🛒 Obchod Množstevná zľava? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›

Tovar k odberu?

0
657
0
V spojeniach „tovar je pripravený na odber“ aj „prihlásiť sa na odber newslettra“ sa účel vyjadruje predložkou „na“. Rovnaký prípad je aj nesprávne spojenie „spolu k úhrade“, v ktorom má byť namiesto predložky „k“ použitá predložka „na“ – na úhradu. Podobné Plátená taška? 💎 Veci, 🛒 Obchod Dlhá rada? 🛒 Obchod
Čítať ďalej ›