MENU

Záujemci?

2944
1

V súčasnosti majú slová záujemca a výherca v nominatíve množného čísla iba tvar s príponou -ovia – záujemcovia a výhercovia.

Nebolo to tak vždy. V minulosti boli slová záujemca a výherca jediné výnimky pri slovách zakončených na -ca patriacich do vzoru hrdina, ktoré mali v tvare nominatívu množného čísla popri prípone -ovia prípustnú aj príponu -i, čiže záujemcovia/záujemci, výhercovia/výherci.