MENU

Makarónky?

Cukrovinky, ktoré majú pôvod v Taliansku sa k nám dostali cez Francúzsko. V slovenčine sa ustálene nazývajú makrónky, rovnako ako v češtine.

V cudzojazyčných textoch na obaloch si môžete niekedy prečítať talianske názvy macarone, maccarone alebo maccherone či francúzsky názov macaron. V angličtine sa používa podoba macaron i macron.

Slovenský ekvivalent makrónka sa v takejto grafickej podobe uvádza nielen v starom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968), ale aj v Slovníku cudzích slov (2005) a v Slovníku súčasného slovenského jazyka (2015).

Podstatné meno ženského rodu makrónka sa skloňuje podľa vzoru žena a v genitíve množného čísla má pádovú podobu makrónok.

Slovom makarón sa označuje druh cestoviny rúrkovitého tvaru.

Pozrieť v slovníku