MENU

Kanistra?

Plechová alebo plastová nádoba hranolovitého tvaru s uzáverom určená najmä na prepravu a príručné skladovanie technických kvapalín sa nazýva kanister (mužský rod), ale aj kanistra (ženský rod).

Jeden z tých dobrých prípadov, kedy sú obe možnosti správne, a tak je len na vás, ktorú možnosť si vyberiete.

Podobným prípadom je aj podstatné meno masaker, ktoré má aj ženský rod v podobe masakra.

Pozrieť v slovníku