MENU

Helma?

2485
1

Či už je to naša slovenská prilba alebo helma prevzatá z nemčiny, obe slová sú spisovné. Ide o synonymá, ktoré pomenúvajú ochrannú pokrývku hlavy z pevného materiálu.

Keď ide o genitív množného čísla, tak nosenie heliem počas jazdy na motocykloch je povinné.