MENU

Štyrka?

Číslo štyri alebo štvorka. Poznáme to všetci, no niektorí poznajú aj štyrku. Toto však nie je práve najvhodnejšie pomenovanie čísla štyri, keďže slovo štyrka sa v slovníkoch nenachádza.

Hovorme spisovne a nie na štvorku. 😉