MENU

Portugalka?

Od geografického názvu Portugalsko možno utvoriť mužské obyvateľské meno Portugalec/Portugalčan a ženské Portugalka/Portugalčanka.

Obe podoby obyvateľského mena zodpovedajú pravidlám tvorenia slov v slovenčine, sú spisovné a v Pravidlách slovenského pravopisu sa uvádzajú ako dvojtvar (pri dvojtvaroch sa na prvom mieste väčšinou uvádza častejšie používaná podoba).

Keď sa rozhodnete pre jeden z mužských variantov (alebo opačne), musí mu v texte zodpovedať aj ženská podoba, t. j. Portugalec – Portugalka, Portugalčan – Portugalčanka.
Pozrieť v slovníku