MENU

Pekingský?

Pri tvorení prídavných mien pridaním prípony -ský spoluhlásky k a g na konci základového slova často vypadávajú, napr. Habsburg – habsburský, Pittsburgh – pittsburský, Hongkong – hongkonský, Helsinky – helsinský. Tak aj v prídavnom mene utvorenom z názvu Peking spoluhláska g vypadáva – pekinský (napr. pekinský palácový psík). V niektorých cudzích názvoch sa koncové -g zachováva, napr. Haag – haagsky, alebo sa strieda so spoluhláskou ž, napr. Volga – volžský, Kongo – konžský. V domácich názvoch sa spoluhlásky k, g striedajú so spoluhláskou c, napr. Bodrog – bodrocký, Balog – balocký. Podobné Nitrančan? 🌍 Geografia Mauretánia? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Baltické more?

Správny slovenský názov je Baltské more. Často sa však môžeme stretnúť s nesprávnym pomenovaním – Baltické more. Dôvodom môže byť neoficiálne pomenovanie Baltik, ktoré vychádza, pravdepodobne, zo zahraničných názvov: Baltic Sea (angličtina), mer Baltique (francúzština), Morze Bałtyckie (poľština). V cudzích jazykoch sa však objavujú aj iné názvy, ako napríklad Ostsee (nemčina), Östersjön (švédčina). Prečo je teda v slovenčine správne Baltské more a nie Baltické more? Možno je to práve vplyvom pobaltských štátov, ktorých brehy obmýva. Trojica štátov Estónsko, Lotyšsko a Litva má v slovenčine svoje označenie Pobaltsko alebo Pobaltie. Ak sú to teda pobaltské štáty, obmýva ich Baltské more. Samozrejme, pobaltské štáty by sa mohli nazývať baltické štáty a vtedy by to bolo Baltické more, ale… Nuž, nestalo sa tak. Podobné Portugalka? 🌍 Geografia Poloostrov? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Aztéci?

Azték je príslušník významného indiánskeho etnika v Mexiku, ktoré dosiahlo v minulosti vysokú úroveň vedy a kultúry. Pri skloňovaní dochádza k dileme v nominatíve množného čísla. Ak sa teda neviete rozhodnúť či sú to Aztéci alebo Aztékovia, riešenie vám poskytne Slovník súčasného slovenského jazyka, v ktorom sa môžeme presvedčiť, že ide o dvojtvar. Za zmienku ešte stojí aj podoba ženského rodu od mena Azték, a to Aztéčka. Podobné Češi? 🌍 Geografia Abu Dhabi? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Argentínec?

Tvorba obyvateľského mena je v prípade Argentíny podobná ako pri Portugalsku. Od geografického názvu Argentína možno utvoriť mužské obyvateľské meno Argentínčan/Argentínec a ženské Argentínčanka/Argentínka. Obe podoby obyvateľského mena zodpovedajú pravidlám tvorenia slov v slovenčine, sú spisovné a v Pravidlách slovenského pravopisu sa uvádzajú ako dvojtvar. Keď sa rozhodnete pre jeden z mužských variantov (alebo opačne), musí mu v texte zodpovedať aj ženská podoba, t. j. Argentínčan – Argentínčanka, Argentínec – Argentínka. Podobné Nitrančan? 🌍 Geografia Bažina? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Kazaši?

Problém, ktorý sa u nás objavuje najmä počas hokejových majstrovstiev sveta. Sú to Kazaši alebo Kazachovia? Správnu odpoveď nám prezradí Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý uvádza, že obyvatelia Kazachstanu sú Kazachovia. Nominatív množného čísla od názvov osôb zakončených na spoluhlásku „ch“ sa v slovenčine tvorí príponou „i“, ale spoluhláska „ch“, ktorá sa nachádza pred ňou sa mení na spoluhlásku „s“ (nie „š“), napr. Čech – Česi. Keďže Kazasi asi neboli to pravé, existuje druhá možnosť, a to práve pomocou prípony -ovia, napr. Kazachovia. Takže, v češtine Kazaši a v slovenčine Kazachovia. V ženskom rode ide o Kazašky a prídavné meno je kazašský. Podobné Barma? 🌍 Geografia Kazaši? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Portugalka?

Od geografického názvu Portugalsko možno utvoriť mužské obyvateľské meno Portugalec/Portugalčan a ženské Portugalka/Portugalčanka. Obe podoby obyvateľského mena zodpovedajú pravidlám tvorenia slov v slovenčine, sú spisovné a v Pravidlách slovenského pravopisu sa uvádzajú ako dvojtvar (pri dvojtvaroch sa na prvom mieste väčšinou uvádza častejšie používaná podoba). Keď sa rozhodnete pre jeden z mužských variantov (alebo opačne), musí mu v texte zodpovedať aj ženská podoba, t. j. Portugalec – Portugalka, Portugalčan – Portugalčanka. Podobné Češi? 🌍 Geografia Kazaši? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

V Černobyle?

V Černobyle namerali zvýšený počet neutrónov… A teraz si povieme niečo aj o jednej jazykovej dezinformácii. Černobyľ je ukrajinské mesto, ktoré v roku 1986 postihla tragická havária atómovej elektrárne. Následky boli také vážne, že o Černobyle… Počkať! V Černobyle? Podstatné meno Černobyľ je mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru stroj. Najväčší problém sa objavuje v genitíve (správne do Černobyľa) a lokáli jednotného čísla. Pre mnohých to bude veľké prekvapenie, no atómová havária nebola v Černobyle, ale v Černobyli. Podobné Argentínec? 🌍 Geografia Maledivy? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Tokyo?

V čase publikovania tohto príspevku sa pravidelne stretávame s dianím na olympijských hrách v japonskej metropole. Určite ste zaregistrovali, že raz sa názov hlavného mesta objavuje v tvare Tokyo (angl.) a inokedy zase Tokio. Obe verzie sú správne, ale tá správna slovenská je Tokio. Keďže oficiálny názov pri vyslovení znie ako „Tokijo“, pri prevzatí do slovenčiny došlo k odstráneniu písmena „j“. Toto písmenko sa však zachovalo v prídavnom mene – tokijský. Dôvodom je výslovnosť. Takže, po slovensky Tokio, po anglicky Tokyo. Mimochodom, aj v češtine nájdeme Tokio. Podobné Bažina? 🌍 Geografia Mestská časť 🌍 Geografia, 📝 Korešpondencia
Čítať ďalej ›

Barma?

V juhovýchodnej Ázii pri Bengálskom zálive leží štát, ktorý bol predtým známy ako Barma. Od roku 1989 sa tento štát volá Mjanmarský zväz, skrátene Mjanmarsko. Skrátené pomenovanie je utvorené pomocou prípony ‐sko, ktorou sa v slovenčine tvoria skrátené názvy štátov, napríklad Slovensko, Fínsko, Nórsko, Nemecko, teda aj Mjanmarsko. Bývalá Barma je teda Mjanmarsko. Podobné Baltické more? 🌍 Geografia Aztéci? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Hong Kong?

Hongkong je osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky a v slovenčine sa píše ako jedno slovo. V tejto podobe sa nachádza v Pravidlách slovenského pravopisu, aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka. Dvojslovný názov v tvare Hong Kong je spisovný v anglickom jazyku. Obyvateľ sa nazýva Hongkončan a obyvateľka Hongkončanka. Druhé písmeno „g“ sa vynecháva aj v prídavnom mene hongkonský (napr. hongkonský dolár). Podobné Mestská časť 🌍 Geografia, 📝 Korešpondencia Nitrančan? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›