MENU

Tokyo?

V čase publikovania tohto príspevku sa pravidelne stretávame s dianím na olympijských hrách v japonskej metropole. Určite ste zaregistrovali, že raz sa názov hlavného mesta objavuje v tvare Tokyo (angl.) a inokedy zase Tokio. Obe verzie sú správne, ale tá správna slovenská je Tokio. Keďže oficiálny názov pri vyslovení znie ako „Tokijo“, pri prevzatí do slovenčiny došlo k odstráneniu písmena „j“. Toto písmenko sa však zachovalo v prídavnom mene – tokijský. Dôvodom je výslovnosť. Takže, po slovensky Tokio, po anglicky Tokyo. Mimochodom, aj v češtine nájdeme Tokio. Podobné Barma? 🌍 Geografia Mauretánia? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Barma?

V juhovýchodnej Ázii pri Bengálskom zálive leží štát, ktorý bol predtým známy ako Barma. Od roku 1989 sa tento štát volá Mjanmarský zväz, skrátene Mjanmarsko. Skrátené pomenovanie je utvorené pomocou prípony ‐sko, ktorou sa v slovenčine tvoria skrátené názvy štátov, napríklad Slovensko, Fínsko, Nórsko, Nemecko, teda aj Mjanmarsko. Bývalá Barma je teda Mjanmarsko. Podobné Tokyo? 🌍 Geografia Bažina? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Hong Kong?

Hongkong je osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky a v slovenčine sa píše ako jedno slovo. V tejto podobe sa nachádza v Pravidlách slovenského pravopisu, aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka. Dvojslovný názov v tvare Hong Kong je spisovný v anglickom jazyku. Obyvateľ sa nazýva Hongkončan a obyvateľka Hongkončanka. Druhé písmeno „g“ sa vynecháva aj v prídavnom mene hongkonský (napr. hongkonský dolár). Podobné Abu Dhabi? 🌍 Geografia Mauretánia? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Bažina?

Počuli ste už slovo bažina? Ak áno, vedeli ste o tom, že je nespisovné? Miesto prestúpené stojatou vodou a porastené vodnými rastlinami sa správne nazýva močiar. Rozľahlý močiar sa označuje ako močarisko. Kaluž alebo mláku môžeme pomenovať slovom barina. Podobné Maledivy? 🌍 Geografia Mestská časť 🌍 Geografia, 📝 Korešpondencia
Čítať ďalej ›

Poloostrov?

Polostrov je výbežok pevniny obklopený morom a ako môžete vidieť, slovo je zložené z predpony pol- a podstatného mena ostrov. Keďže 50 % celku (polovicu) u nás označuje predpona pol-, doplnenie ďalšieho písmena „o“ je zbytočné a nesprávne. Ako pomôcka vám poslúžia aj obdobné slová poltopánky a polstoročie. Podobné Hong Kong? 🌍 Geografia Maledivy? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Mauretánia?

Mauritánska islamská republika, skrátene Mauritánia je štát v severozápadnej Afrike, s vyše 3 mil. obyvateľov. V minulosti sa nazýval Mauretánia, ale v súčasnosti je to Mauritánia. Obyvateľ sa nazýva Mauritánec/Mauritánka. Podobné Hong Kong? 🌍 Geografia Češi? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Abu Dhabi?

Hlavné mesto Spojených arabských emirátov má v slovenčine štandardizovanú podobu Abú Zabí, ktorú zachytávajú aj Pravidlá slovenského pravopisu (2013), kde sú uvedené názvy všetkých hlavných miest. Slovenský preklad vychádza z arabskej výslovnosti, ku ktorej sa najviac približuje písmeno „Z“. Podobné Nitrančan? 🌍 Geografia Poloostrov? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Mestská časť

Názov mestská časť sa ako všeobecné pomenovanie (tzv. druhové označenie) píše s malým začiatočným písmenom. S veľkým začiatočným písmenom sa píše vlastný názov mestskej časti, napr. Rača, Petržalka. V Pravidlách slovenského pravopisu sa píše, že v názvoch miest a obcí píšeme s veľkými začiatočnými písmenami všetky plnovýznamové slová (napr. Nové Mesto nad Váhom). S veľkými začiatočnými písmenami, v každom plnovýznamovom slove, sa píšu i názvy častí miest a obcí ako administratívnych jednotiek, napr. Rača, Staré Mesto, Devínska Nová Ves, Petržalka, čiže aj mestská časť Bratislava-Rača. V spojeniach, v ktorých prvá časť označuje celok a druhá jej súčasť, sa nepíše pomlčka: Bratislava – Rača, ale spojovník: Bratislava-Rača, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Devínska Nová Ves. Podobné Mauretánia? 🌍 Geografia Čestné prehlásenie? 📝 Korešpondencia, 💬 Všeobecné
Čítať ďalej ›

Maledivy?

Skrátený názov Maldivskej republiky má v slovenčine štandardizovaný názov Maldivy. Podoba Maledivy s „e“ sa používa v češtine. Obyvatelia Maldív sa nazývajú Maldivčania (muž Maldivčan, žena Maldivčanka). Vzťahové prídavné meno má tvar maldivský, napr. maldivská vlajka, maldivská štátna hymna. Rovnakú podobu Maldivy má aj názov súostrovia v Indickom oceáne, na ktorom sa nachádza Maldivská republika. Podstatné meno Maldivy je pomnožné, ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena, napr. pôjdeme na Maldivy, boli sme na Maldivách, posielame pozdrav z Maldív. Podobné Maledivy? 🌍 Geografia Mauretánia? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Češi?

Podobné Mestská časť 🌍 Geografia, 📝 Korešpondencia Poloostrov? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›