MENU

Argentínec?

Tvorba obyvateľského mena je v prípade Argentíny podobná ako pri Portugalsku. Od geografického názvu Argentína možno utvoriť mužské obyvateľské meno Argentínčan/Argentínec a ženské Argentínčanka/Argentínka. Obe podoby obyvateľského mena zodpovedajú pravidlám tvorenia slov v slovenčine, sú spisovné a v Pravidlách slovenského pravopisu sa uvádzajú ako dvojtvar. Keď sa rozhodnete pre jeden z mužských variantov (alebo opačne), musí mu v texte zodpovedať aj ženská podoba, t. j. Argentínčan – Argentínčanka, Argentínec – Argentínka. Podobné Argentínec? 🌍 Geografia Hong Kong? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Kazaši?

Problém, ktorý sa u nás objavuje najmä počas hokejových majstrovstiev sveta. Sú to Kazaši alebo Kazachovia? Správnu odpoveď nám prezradí Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý uvádza, že obyvatelia Kazachstanu sú Kazachovia. Nominatív množného čísla od názvov osôb zakončených na spoluhlásku „ch“ sa v slovenčine tvorí príponou „i“, ale spoluhláska „ch“, ktorá sa nachádza pred ňou sa mení na spoluhlásku „s“ (nie „š“), napr. Čech – Česi. Keďže Kazasi asi neboli to pravé, existuje druhá možnosť, a to práve pomocou prípony -ovia, napr. Kazachovia. Takže, v češtine Kazaši a v slovenčine Kazachovia. V ženskom rode ide o Kazašky a prídavné meno je kazašský. Podobné Češi? 🌍 Geografia Maledivy? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Portugalka?

Od geografického názvu Portugalsko možno utvoriť mužské obyvateľské meno Portugalec/Portugalčan a ženské Portugalka/Portugalčanka. Obe podoby obyvateľského mena zodpovedajú pravidlám tvorenia slov v slovenčine, sú spisovné a v Pravidlách slovenského pravopisu sa uvádzajú ako dvojtvar (pri dvojtvaroch sa na prvom mieste väčšinou uvádza častejšie používaná podoba). Keď sa rozhodnete pre jeden z mužských variantov (alebo opačne), musí mu v texte zodpovedať aj ženská podoba, t. j. Portugalec – Portugalka, Portugalčan – Portugalčanka. Podobné Barma? 🌍 Geografia Bažina? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

V Černobyle?

V Černobyle namerali zvýšený počet neutrónov… A teraz si povieme niečo aj o jednej jazykovej dezinformácii. Černobyľ je ukrajinské mesto, ktoré v roku 1986 postihla tragická havária atómovej elektrárne. Následky boli také vážne, že o Černobyle… Počkať! V Černobyle? Podstatné meno Černobyľ je mužského rodu a skloňuje sa podľa vzoru stroj. Najväčší problém sa objavuje v genitíve (správne do Černobyľa) a lokáli jednotného čísla. Pre mnohých to bude veľké prekvapenie, no atómová havária nebola v Černobyle, ale v Černobyli. Podobné Bažina? 🌍 Geografia Abu Dhabi? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Tokyo?

V čase publikovania tohto príspevku sa pravidelne stretávame s dianím na olympijských hrách v japonskej metropole. Určite ste zaregistrovali, že raz sa názov hlavného mesta objavuje v tvare Tokyo (angl.) a inokedy zase Tokio. Obe verzie sú správne, ale tá správna slovenská je Tokio. Keďže oficiálny názov pri vyslovení znie ako „Tokijo“, pri prevzatí do slovenčiny došlo k odstráneniu písmena „j“. Toto písmenko sa však zachovalo v prídavnom mene – tokijský. Dôvodom je výslovnosť. Takže, po slovensky Tokio, po anglicky Tokyo. Mimochodom, aj v češtine nájdeme Tokio. Podobné Portugalka? 🌍 Geografia Argentínec? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Barma?

V juhovýchodnej Ázii pri Bengálskom zálive leží štát, ktorý bol predtým známy ako Barma. Od roku 1989 sa tento štát volá Mjanmarský zväz, skrátene Mjanmarsko. Skrátené pomenovanie je utvorené pomocou prípony ‐sko, ktorou sa v slovenčine tvoria skrátené názvy štátov, napríklad Slovensko, Fínsko, Nórsko, Nemecko, teda aj Mjanmarsko. Bývalá Barma je teda Mjanmarsko. Podobné Maledivy? 🌍 Geografia Argentínec? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Hong Kong?

Hongkong je osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky a v slovenčine sa píše ako jedno slovo. V tejto podobe sa nachádza v Pravidlách slovenského pravopisu, aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka. Dvojslovný názov v tvare Hong Kong je spisovný v anglickom jazyku. Obyvateľ sa nazýva Hongkončan a obyvateľka Hongkončanka. Druhé písmeno „g“ sa vynecháva aj v prídavnom mene hongkonský (napr. hongkonský dolár). Podobné Nitrančan? 🌍 Geografia Barma? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Bažina?

Počuli ste už slovo bažina? Ak áno, vedeli ste o tom, že je nespisovné? Miesto prestúpené stojatou vodou a porastené vodnými rastlinami sa správne nazýva močiar. Rozľahlý močiar sa označuje ako močarisko. Kaluž alebo mláku môžeme pomenovať slovom barina. Podobné Maledivy? 🌍 Geografia V Černobyle? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Poloostrov?

Polostrov je výbežok pevniny obklopený morom a ako môžete vidieť, slovo je zložené z predpony pol- a podstatného mena ostrov. Keďže 50 % celku (polovicu) u nás označuje predpona pol-, doplnenie ďalšieho písmena „o“ je zbytočné a nesprávne. Ako pomôcka vám poslúžia aj obdobné slová poltopánky a polstoročie. Podobné Portugalka? 🌍 Geografia Nitrančan? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›

Mauretánia?

Mauritánska islamská republika, skrátene Mauritánia je štát v severozápadnej Afrike, s vyše 3 mil. obyvateľov. V minulosti sa nazýval Mauretánia, ale v súčasnosti je to Mauritánia. Obyvateľ sa nazýva Mauritánec/Mauritánka. Podobné Maledivy? 🌍 Geografia Tokyo? 🌍 Geografia
Čítať ďalej ›