MENU

Kazaši?

Problém, ktorý sa u nás objavuje najmä počas hokejových majstrovstiev sveta. Sú to Kazaši alebo Kazachovia? Správnu odpoveď nám prezradí Krátky slovník slovenského jazyka, ktorý uvádza, že obyvatelia Kazachstanu sú Kazachovia.

Nominatív množného čísla od názvov osôb zakončených na spoluhlásku „ch“ sa v slovenčine tvorí príponou „i“, ale spoluhláska „ch“, ktorá sa nachádza pred ňou sa mení na spoluhlásku „s“ (nie „š“), napr. Čech – Česi. Keďže Kazasi asi neboli to pravé, existuje druhá možnosť, a to práve pomocou prípony -ovia, napr. Kazachovia.

Takže, v češtine Kazaši a v slovenčine Kazachovia. V ženskom rode ide o Kazašky a prídavné meno je kazašský.