MENU

Nitrančan?

Obyvateľ Nitry sa spisovne nazýva Nitran a obyvateľka je Nitrianka (v pomenovaní obyvateľky je po spoluhláske r dvojhláska ia). Obyvateľské mená sa uvádzajú pri názvoch obcí Slovenskej republiky aj v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré si môžete vyhľadať na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.