MENU

Barma?

V juhovýchodnej Ázii pri Bengálskom zálive leží štát, ktorý bol predtým známy ako Barma.

Od roku 1989 sa tento štát volá Mjanmarský zväz, skrátene Mjanmarsko. Skrátené pomenovanie je utvorené pomocou prípony ‐sko, ktorou sa v slovenčine tvoria skrátené názvy štátov, napríklad Slovensko, Fínsko, Nórsko, Nemecko, teda aj Mjanmarsko.

Bývalá Barma je teda Mjanmarsko.
Pozrieť v slovníku