MENU

Pekingský?

Pri tvorení prídavných mien pridaním prípony -ský spoluhlásky k a g na konci základového slova často vypadávajú, napr. Habsburg – habsburský, Pittsburgh – pittsburský, Hongkong – hongkonský, Helsinky – helsinský.

Tak aj v prídavnom mene utvorenom z názvu Peking spoluhláska g vypadáva – pekinský (napr. pekinský palácový psík).

V niektorých cudzích názvoch sa koncové -g zachováva, napr. Haag – haagsky, alebo sa strieda so spoluhláskou ž, napr. Volga – volžský, Kongo – konžský. V domácich názvoch sa spoluhlásky k, g striedajú so spoluhláskou c, napr. Bodrog – bodrocký, Balog – balocký.