MENU

Oplátka?

Kus tenkého krehkého pečiva z nekysnutého cesta možno nazývať oblátka i oplátka.

Slovo oplátka sa v staršom Slovníku slovenského jazyka z roku 1960 aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka z roku 2003 uvádza ako nárečové, teda nespisovné.

V Pravidlách slovenského pravopisu z roku 2013 a v Slovníku súčasného slovenského jazyka z roku 2021 to už neplatí a slovo oplátka sa stalo plnohodnotným variantom slova oblátka. Správne si teda môžeme pochutnať na oblátkach i oplátkach.