MENU

Hong Kong?

Hongkong je osobitná administratívna oblasť Čínskej ľudovej republiky a v slovenčine sa píše ako jedno slovo. V tejto podobe sa nachádza v Pravidlách slovenského pravopisu, aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka.

Dvojslovný názov v tvare Hong Kong je spisovný v anglickom jazyku.

Obyvateľ sa nazýva Hongkončan a obyvateľka Hongkončanka. Druhé písmeno „g“ sa vynecháva aj v prídavnom mene hongkonský (napr. hongkonský dolár).
Pozrieť v slovníku