MENU

3x neznamená trikrát

Násobné číslovky s druhou časťou -krát môžeme v slovenčine písať troma spôsobmi:

  1. slovom – trikrát,
  2. číslicou a slovom – 3-krát (spojovník a bez medzier),
  3. pomocou znamienka násobenia × (klávesová skratka: Alt + 0215), napr. originálne súčiastky sú drahšie.

Písmeno „x“ nie je znamienko, a preto 3x nie je vhodný zápis. Tento spôsob písania sa využíva napríklad v krátkych reklamných textoch (upútavky, slogany) so špecifickou grafickou úpravou.

Okrem toho môžeme ten istý počet vyjadriť pomocou podstatného mena „raz“, ktoré sa skloňuje podľa vzoru dub – 4 razy (slovami štyri razy).