MENU

Úvodzovky

Úvodzovky sa v slovenčine píšu vždy dole (na začiatku) a hore (na konci). Pri použití vhodného písma majú podobu čísiel 99 a 66. V mnohých médiách sa však stretávame s anglickými úvodzovkami, ktoré sa píšu hore. Jedným z dôvodov nesprávneho zápisu môže byť absencia dolných úvodzoviek na našich klávesniciach. Niektorí používatelia majú aspoň snahu nahradiť dolné úvodzovky dvomi čiarkami. Tento spôsob však nie je správny, a preto vám pomôže klávesová skratka Alt + 0132. Pri častom písaní sa ju naučíte naspamäť a vaše články budú vyzerať tak ako majú.

Viac o všetkých prípadoch písania úvodzoviek sa dozviete v Pravidlách slovenského pravopisu (2000, kapitola 2.7. Úvodzovky, poznámka k bodu 5).