MENU

Mestská časť

Názov mestská časť sa ako všeobecné pomenovanie (tzv. druhové označenie) píše s malým začiatočným písmenom. S veľkým začiatočným písmenom sa píše vlastný názov mestskej časti, napr. Rača, Petržalka.

V Pravidlách slovenského pravopisu sa píše, že v názvoch miest a obcí píšeme s veľkými začiatočnými písmenami všetky plnovýznamové slová (napr. Nové Mesto nad Váhom). S veľkými začiatočnými písmenami, v každom plnovýznamovom slove, sa píšu i názvy častí miest a obcí ako administratívnych jednotiek, napr. Rača, Staré Mesto, Devínska Nová Ves, Petržalka, čiže aj mestská časť Bratislava-Rača.

V spojeniach, v ktorých prvá časť označuje celok a druhá jej súčasť, sa nepíše pomlčka: Bratislava – Rača, ale spojovník:

  • Bratislava-Rača,
  • Bratislava-Petržalka,
  • Bratislava-Staré Mesto,
  • Bratislava-Devínska Nová Ves.