MENU

Trieslo?

Vo význame „mäkké citlivé miesto medzi stehnom a bruchom“ je slovo trieslo nespisovné (z čes. tříslo) a v slovenčine má spisovný ekvivalent slabina.

Slovo trieslo má v slovenčine iný význam. Ide o výťažok z kôry používanej pri spracúvaní kože v garbiarskom priemysle.
Pozrieť v slovníku