MENU

Potiaže?

Hoci sa často inšpirujeme českým jazykom a vytvoríme tak slovo potiaže, nie je to z jazykovedného pohľadu správne. Toto slovo vznikne prebratím českého potíže a následnou „úpravou“ na slovenský tvar. Spisovná slovenčina v tomto význame používa slovo ťažkosti.

To je odvodené od prídavného mena ťažký, ktoré vyjadruje v prvom rade veľkú hmotnosť, ale aj intenzitu a v neposlednom rade namáhavý, neľahký charakter. Z tohto významu sa odvodilo podstatné meno ťažkosť, používané takmer vždy v množnom čísle, so synonymami ako nepríjemnosti, starosti, problémy.