MENU

Nárt?

Vrchná časť nohy od prstov k členku, resp. vrchná časť chodidla sa spisovne nazýva priehlavok.

Pomenovanie nárt, ktoré patrí do češtiny je u nás iba nárečové zastarané slovo.