MENU

Svatba?

Svadba v slovenčine, svatba v češtine. Napadlo by vám, že v dávnej histórii sa sobáš dvoch ľudí nazýval svatba aj u nás?

Dôvodom bolo odvodenie od praslovanského slova svatiti se – stávať sa príbuznými, z ktorého pochádza aj slovo svat. Potom však nastala zmena, vplyvom vývinu jazyka, a od 16. storočia je to už svadba.

Keby ste náhodou zabudli, ktoré písmenko je to správne, povedzte si prídavné meno a hneď budete vedieť, že to nie je svatobná oslava, ale svadobná oslava. 😉