MENU

Ďaleko viac?

Mesiac znovu prekvapuje. Má ďaleko viac kráterov než sme si mysleli…

Príslovka ďaleko je odvodená od prídavného mena ďaleký a má význam „vo veľkej priestorovej vzdialenosti, vo väčšom časovom odstupe“, napr. bývať ďaleko od centra, leto je ešte ďaleko. Opakom príslovky ďaleko je príslovka blízko.

Väčšiu mieru nejakej vlastnosti vyjadrujeme príslovkami oveľa a omnoho, napr. oveľa/omnoho viac kráterov, oveľa/omnoho viac poslucháčov, oveľa/omnoho vyšší príjem, dostane oveľa/omnoho viac, vyzerá oveľa/omnoho lepšie ako pred mesiacom.