MENU

Begbinton?

3363
0

Bedminton je hra s raketami a s košíkovou loptičkou. Poznáme ju asi všetci, no mnohí si vytvorili vlastné pomenovanie tejto hry: bebmimton, bedmington, begbigton, begbinton, begminton, bembikton, bembington, bembinton, bemiton, benbinton, bentbinton, bejbington a možno ešte viac.

Pozrime sa teda na veľmi stručnú históriu. Pôvod slova siaha do 60. rokov 19. storočia, kedy sa táto hra začala hrávať v anglickej obci Badminton (grófstvo Gloucestershire).

Preto sa v slovenčine často objavuje aj verzia badminton (používaná v češtine), ktorá však nie je správna. Do slovenčiny sme toto cudzie slovo prevzali vo fonetickom prepise, a preto je správny iba názov bedminton.
Pozrieť v slovníku