MENU

Stál mimo hru?

4773
2

Veľmi často sa pri spisovnom slove mimo uplatňuje nesprávna pádová väzba.

Napr. počas komentovania futbalových priamych prenosov niekedy počujeme, stál mimo hru/stál mimo hry. V spravodajstve zase môžeme počuť, že niekto bol mimo službu/bol mimo služby.

Správne je však len spojenie stál mimo hry, bol mimo služby a pod. Prvá a nesprávna možnosť s písmenom „u“ na konci je prevzatá z češtiny.

Ako pomôcka môže poslúžiť predložka „vedľa“, ktorá v príslušných kontextoch funguje rovnako ako predložka „mimo“. V duchu si poviete požadované spojenie s predložkou „vedľa“ a hneď budete vedieť, čo je správne.