MENU

Predať skúsenosti?

Sloveso predať má v slovenčine význam „dať niekomu niečo za peniaze” alebo „za peniaze alebo iné výhody zradiť”.

V spojení so slovami slovo, správa, informácie sa používajú slovesá odovzdať, dať, doručiť (alebo nedokonavé slovesá odovzdávať, dávať, doručovať).