MENU

Dopad?

V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa slovo dopad hodnotí ako spisovný výraz iba v doslovnom význame „dopadnutie“, napr. Pohár sa pri dopade rozbil o kamennú dlážku alebo na mieste dopadu lietadla sa nám naskytol hrôzostrašný pohľad.

Pri druhom význame slova dopad sa v slovníku uvádza kvalifikátor subšt., čo znamená, že slovo dopad vo význame „účinok, dosah, vplyv“ sa v tomto slovníku hodnotí ako nespisovné.
Pozrieť v slovníku