MENU

Behom dňa?

Slovo behom sa používa ako príslovka vo význame „v behu, bežiac; rýchle, chytro“, napr. pustil sa behom za ním.

Vo funkcii predložky s genitívom sa namiesto slova behom používajú predložky za, cez, v, počas, v priebehu: v priebehu dňa, počas hodiny, za hodinu; v priebehu letu, počas letu, za letu (nie behom letu); počas vyučovania, cez vyučovanie (nie behom vyučovania).