MENU

Webstránka?

Správnym výrazom je slovné spojenie webová stránka, keďže slovo webstránka sa v súčasnosti hodnotí ako slangový výraz.

V súvislosti s obsahom, ktorý sa nachádza na internetových stránkach, sa odporúča použiť slovné spojenia obsah na webových (internetových) stránkach, obsah spracovaný na webových (internetových) stránkach, prípadne obsah v elektronickej podobe alebo obsah spracovaný do elektronickej podoby.

Možno ste už počuli aj spojenie webovská stránka, ktoré sa zvykne taktiež objavovať. Určite však nejde o spisovnú alternatívu.

Pozrite si aj ďalšie (ne)spisovné slová na tejto webovej stránke.