MENU

Čidlo?

Prístroj na snímanie (zvuku, obrazu, tlaku…) sa správne nazýva snímač (napr. tlakový snímač). Spisovným ekvivalentom je aj senzor (napr. pohybový senzor), ale nie čidlo, s ktorým sa môžeme stretnúť v mnohých predajniach s elektronikou.
Pozrieť v slovníku