MENU

Na oplátku?

Slovné spojenie „na oplátku“ sa hodnotí ako nespisovné a jeho pôvod môžeme hľadať v češtine. Keď chceme hovoriť spisovne, použijeme slovné spojenie „za odplatu“ alebo „na odvetu“. Významovo vhodný variant môže byť aj spojenie „za odmenu“.

V neformálnej komunikácii prichádza do úvahy aj štvrtá možnosť, a to spojenie „na revanš“. Táto možnosť sa však neodporúča v oficiálnom komunikačnom styku.

Príklad

Urobíš si domáce úlohy a za odplatu dostaneš prekvapenie.

Nakúpte u nás a za odmenu získate dopravu zadarmo.