MENU

Regulérny?

Správna podoba tohto prevzatého prídavného mena je regulárny. Slovo je odvodené od zastaraného podstatného mena regula – pravidlo, predpis.

Takže, keď brankár dostane gól v súlade s pravidlami, povieme, že dostal regulárny gól.

Okrem toho môžeme použiť aj iné spisovné varianty – normálny postup, zvyčajný postup, obvyklý postup, riadny postup.

Rovnako môžeme zvažovať regulárnosť (správnosť) pravidiel.
Pozrieť v slovníku