MENU

Výtka?

„Mali sme výtky voči rozhodnutiu.“ Prosím? Výtka – slovo, ktoré sa objavuje aj v prejavoch slovenských politikov. Nebuďte ako oni a nespokojnosť vyjadrujte výčitkami.

Podstatné meno výtka pochádza z češtiny a patrí len do češtiny. Objavilo sa síce aj v Slovníku slovenského jazyka z r. 1959 – 1968, no už vtedy s označením, že ide o zastarané slovo.
Pozrieť v slovníku