MENU

Preslov?

„…skončil svoj preslov po takmer troch hodinách“. Aj takýto nadpis článku sa objavil v jednom denníku. Vyzerá celkom v poriadku, až na jedno slovo – preslov.

Máme aj inú možnosť? Samozrejme, jednoducho si vyberieme jednu z troch spisovných možností – prejav, reč, príhovor.
Pozrieť v slovníku