MENU

Štandart?

Pozor na správnu koncovku. Slovenčina nepozná slovo štandart, iba štandard.

Od podstatného mena mužského rodu štandard „ustálená miera, stupeň“ je tvar inštrumentálu množného čísla štandardmi.

Potom je tu ešte podstatné meno štandarda, ktoré označuje typ zástavy, prípadne transparent upevnený medzi dvomi tyčami.

Od podstatného mena ženského rodu štandarda „zástava“ je tvar inštrumentálu množného čísla štandardami.