MENU

Bažina?

Počuli ste už slovo bažina? Ak áno, vedeli ste o tom, že je nespisovné? Miesto prestúpené stojatou vodou a porastené vodnými rastlinami sa správne nazýva močiar.

Rozľahlý močiar sa označuje ako močarisko. Kaluž alebo mláku môžeme pomenovať slovom barina.
Pozrieť v slovníku