MENU

Merítko?

Správne hovoríme o meradle, mierke, miere. V niektorých prípadoch sa nesprávne slovo merítko nahrádza kritériom – podľa tohto kritéria patrí k najlepším.

Slová s koncovkou -tko (ako chodítko, tlačítko, lehátko…) sú vo väčšine prípadov čechizmy a majú svoj spisovný slovenský ekvivalent. Výnimkou je spisovný názov pravítko, ktorý nemohol byť nahradený slovom pravidlo, keďže tento výraz má už iný význam.

Ďalšou výnimkou sú zdrobneniny ako dievča/dievčatko, bábä/bábätko, šteňa/šteniatko a iné.
Pozrieť v slovníku