MENU

Udeliť trest?

Sloveso udeliť má význam „dať (ako výhodu, právo, dar ap.)“, napr. udeliť titul, vyznamenanie, milosť. Toto sloveso je teda spojené s niečím pozitívnym.

V spojení so slovom pokuta (niečo negatívne) je vhodné používať sloveso uložiť, ktoré má aj terminologickú platnosť (používa sa v zákonoch a vyhláškach), prípadne sloveso dať (používa sa v bežnej reči).