MENU

Námatkový?

Prídavné meno námatkový je nespisovné a jeho spisovnými ekvivalentmi sú prídavné mená náhodný, občasný, skusmý.

Rovnako sa toto prídavné meno hodnotilo aj v Slovníku slovenského jazyka z roku 1959 – 1968.

Takže, žiadna námatková kontrola, ale správne je to náhodná kontrola.
Pozrieť v slovníku