MENU

Závislý na…?

Kedy zvoliť predložku „od“ a kedy „na“? Tento problém sa vždy objaví pri slovesách závisieť a záležať. Obe slovesá však majú správnu iba jednu možnosť.

Závislý od…

V prípade akýchkoľvek závislostí sme vždy závislí od nich – závislí od drog, závislí od alkoholu, závislí od fejsbuku 😀 atď. Rovnako je to aj v prípade, ak niečo OD niečoho závisí. Nezávisle od okolností, vždy bude správna iba predložka „od“.

Záleží na…

Na druhej strane je sloveso záležať, a to je vždy spájané s predložkou „na“. Takže, zaléží len na vás, či chcete hovoriť spisovne.