MENU

Cvikľa?

Červená repa je rastlina s fialovočerveným dužinatým koreňom pestovaná ako zelenina.

Okrem tohto pomenovania sa používa rovnako spisovné označenie cvikla. Podstatné meno cvikla sa skloňuje pravidelne podľa vzoru žena (bez cvikly – o cvikle – dve cvikly – bez dvoch cvikiel).

V niektorých nárečiach sa však objavuje cvikľa, no v tomto prípade už nejde o spisovné pomenovanie.

Pre zaujímavosť doplním, že zdrobnenina cvikly je cviklička.
Pozrieť v slovníku