MENU

Blahodárny?

Blahodarný účinok nám daruje blaho. Áno, keďže ide o prídavné meno zložené zo slov blaho a darovať, dĺžeň patrí na iné miesto než sa zvykne objavovať.

Nespisovný zápis v tvare blahodárny by znamenal, že by sme nemali ani dar, ale dár.

Takže, ak má niečo pozitívny účinok, prináša nám dobro, hovoríme, že je to blahodarné a pôsobí to na nás blahodarne.
Pozrieť v slovníku