MENU

Začiatok roku?

Podstatné meno rok má v genitíve jednotného čísla prípustné oba tvary – roka i roku.

Podoba roka sa ustálene používa v niektorých spojeniach, napr. vyše roka, pol roka, do roka a do dňa, z roka na rok.

V ostatných prípadoch možno použiť podoby s príponou -a aj -u, napr. na začiatku školského roka/roku, do nového roka/roku.