MENU

Prioritizovať?

Sloveso prioritizovať sa čoraz viac objavuje v súčasnej jazykovej praxi. Hlavnou sférou použitia je oblasť manažmentu, čo je pochopiteľné, keďže pri riadení je okrem iného mimoriadne dôležité správne si usporiadať priority.

Slovo prioritizovať je utvorené ako jednoduchý preklad z anglického slova prioritize (uprednostniť), čo však nie je potrebné.

V slovenčine máme totiž v rovnakom význame slovo priorizovať, ktoré je od podstatného mena priorita odvodené tak, ako je napríklad odvodené sloveso polarizovať od polarita alebo popularizovať od popularita.