MENU

Jednorázový?

Správny je tvar jednorazový, čiže s krátkym „a“. Prídavné meno vzniklo z číslovkovej časti jedno- odvodenej od základnej číslovky jeden a zo základového slova „raz“ v nominatíve (jeden raz).

Hovoríme o jednorazovej finančnej pomoci, jednorazovom príspevku, jednorazovom použití atď.

Inak je to s prídavným menom viacrázový, v ktorého slovnom základe ráz- sa píše dlhé „á“. Toto prídavné meno vzniklo zo spojenia viac ráz, t. j. z číslovky „viac“ a tvaru genitívu množného čísla „ráz“ (porov. päť ráz, desať ráz).
Pozrieť v slovníku