MENU

Hamba?

V slovenčine sa pred pernopernými (bilabiálnymi) spoluhláskami p, b vnútri slova namiesto n vyslovuje hláska m, napr. bonbón (bombón), ženba (žemba). Čiže aj slovo hanba vyslovujeme (hamba).