MENU

Chudokrvnosť?

Nedostatok červených krviniek alebo krvného farbiva sa v medicíne nazýva cudzím termínom anémia a človek trpiaci anémiou je anemický alebo anemik. V bežnej reči sa takýto človek často označuje výrazom chudokrvný a spomenuté ochorenie chudokrvnosť. Obe slová vznikli pod vplyvom českých slov chudokrevný a chudokrevnost.

V češtine prídavné meno chudý, ktoré sa stalo základom prvej časti oboch zložených slov, znamená „chudobný“ a chudokrevný je taký, ktorý je chudobný na určité krvné zložky, ktorý má nedostatok červených krviniek.

V slovenčine má prídavné meno chudý význam „štíhly, tenký“. Nedostatok, či malý počet červených krviniek alebo krvného farbiva v slovenčine nazývame málokrvnosť a človek trpiaci anémiou sa označuje slovom málokrvný.
Pozrieť v slovníku