MENU

Kukátko?

Všetci určite poznáme kukátko na našich dverách, ktoré nám vždy prezradí, kto je na druhej strane. Tento vynález sa však v spisovnej slovenčine nazýva priezor. Áno, medzi Slovákmi sa zaužíval nespisovný výraz kukátko, odvodený od hovorového kukať sa – z nemeckého gucken. Klope niekto na dvere? Pozrite sa cez priezor a presvedčte sa.
Pozrieť v slovníku