MENU

Špak?

757
0

Je to malé, žlto-biele a nájdeme to na zemi. Čo je to? Ja viem, špak! Hmm, áno, aj nie.

Slovo špak je nespisovné. Zvyšok vyhorenej cigarety sa v spisovnej slovenčine označuje slovom ohorok. Takže, špak je ohorok a ohorok patrí do koša na ohorky.

Myšlienka dňa

„Keby nebolo cigariet, nebolo by nespisovných špakov.“ 😀

Pozrieť v slovníku